حمله شیر گرسنه مهاجم به غذای توله شیرها

شیر پستانداری گوشتخوار از سردهٔ پلنگ مانندهای خانوادهٔ گربه سانان است. با بدنی بزرگ که وزنش در میان نرها گاه به ٢۵٠ کیلوگرم می رسد؛ این جانور نیرومند دومین عضو بزرگ جثهٔ سردهٔ خود پس از ببر است. شیر به خاطر بدن بزرگ و هیبت و چالاکیش در هنگام شکار لقب «سلطان جنگل» را به خود گرفته؛ اگرچه بیشتر در مناطق ساوانایی آفریقا زندگی می کند و تنها تعداد کمی از آن در جنگل گیر در هندوستان یافت می شوند.

دانلود (2.29 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 21 بهمن 1396

حمله شیر

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .