اعتراض به تغییرات دقیقه نودی کنکور کامپیوتر و آی تی

اعامضای طومار الکترونیکی در کانال زیر telegram.me/poshtekonkoriha

دانلود (4.75 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 2 دی 1395
برچسب ویدیو : کنکور ارشد سنجش

کنکور

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .