کنایه استاد حسینی قزوینی به عقیل هاشمی زندان وکیل آباد

ناگفته ای بزرگ! از پشت پرده عقیل هاشمی، کارشناس یکی از شبکه های وهابی را در این کلیپ حتماً ببینید!!

دانلود (7.40 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 2 دی 1395

عقیل هاشمی

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .