???? ?? ?????? ???? ????????
???? ??? ???? ???????? ?? ?? ????.
???? ???????? ?? ????? ?? ?????.

???? ?? ?????? ???? ????????
???? ??? ???? ???????? ?? ?? ????.
???? ???????? ?? ????? ?? ?????.

دانلود سخنان جنجالی ابراهیم حاتمی کیا پس از دریافت سیمرغ

سخنان جنجالی ابراهیم حاتمی کیا پس از دریافت سیمرغ

سخنان جنجالی ابراهیم حاتمی کیا پس از دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی

دانلود (6.79 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 23 بهمن 1396

ابراهیم حاتمی کیا

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .