تایم لپس جذاب صفر تا صد ساخت استخر

این استخر جمعا در 9 ماه ساخته و کامل شده است ابتدا محل و ناحیه مورد نظر مشخص شده، توسط دستگاه ها و ماشین های حفاری خاکبرداری می شود تا عمق دلخواد. سپس قالب های چوبی دور چیده شده، دیواره ها و کف به عنوان پی آرماتور بندی شده و بتن پاشی انجام می شود.

دانلود (5.50 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 2 دی 1395

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .