???? ?? ?????? ???? ????????
???? ??? ???? ???????? ?? ?? ????.
???? ???????? ?? ????? ?? ?????.

???? ?? ?????? ???? ????????
???? ??? ???? ???????? ?? ?? ????.
???? ???????? ?? ????? ?? ?????.

دانلود اسارت چندین نوجوان داعشی اهل الرقه به دست النصره

اسارت چندین نوجوان داعشی اهل الرقه به دست النصره

اسارت چندین کودک و نوجوان داعشی اهل الرقه به دست تروریستهای.النصره در ریف ادلب

دانلود (592.58 کیلوبایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 25 بهمن 1396

سوریه

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .