سرعت 270 کیلومتر بر ساعت با بنتلی بنتایگا

در سال های اخیر تعداد خبر ها پیرامون موتورهای قوی دیزلی کاهش یافته اما این به آن معنا نیست که خودروسازان موتورهای دیزلی خارق العاده نمی سازند.

دانلود (2.14 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 23 بهمن 1396

بنتلی

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .