چالشهای تمام نشدنی برکسیت در انگلیس

موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که در همه پرسی تیرماه امسال کلید خورد شرایط مبهمی را بویژه بر فضای اقتصادی انگلیس حاکم کرده است.

دانلود (3.44 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 3 دی 1395

نکس فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .